گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس الکترونیک صنعتی 3 شناسه کلاس 3209169 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 11:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • کلاس ديناميك سيستم هاي قدرت شناسه کلاس 5548715 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • کلاس الکترونیک صنعتی مورخ هفتم مهرماه در سیستم دان با مشخصه زیر تشکیل می گردد: سامانه دانشگاه هوشمند کلاس الکترونیک صنعتی شناسه کلاس 499f6cb گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

آدرس : r.sadeghi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد