دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • تئوريها و پژوهشهاي حسابرسي: آزمون این درس مقطع دکتری تخصصی روز پنجشنبه 12 تیرماه 1399 ساعت 14 به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس شامل فعالیت کلاسی و آزمون آنلاین چهره به چهره و تشریحی از سرفصلهای مصوب درس، استانداردهای حسابرسی منتخب، کتب، منابع و موارد تدریسی در کلاس می باشد.
  • مباحث جاري در حسابداري: آزمون این درس مقطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 5 تیرماه 1399 ساعت 14 به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس شامل فعالیت کلاسی و آزمون آنلاین چهره به چهره و تشریحی از سرفصلهای درس، منابع و موارد تدریسی در کلاس، استانداردهای حسابداری و حسابرسی منتخب می باشد.
  • حسابرسی (1): آزمون این درس مقطع کارشناسی روز شنبه 14 تیرماه 1399 ساعت 14 به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس از سرفصلهای مصوب شامل فعالیت کلاسی و آزمون تستی و تشریحی از کتاب، موارد تدریسی در کلاس، استانداردهای حسابرسی منتخب و واژگان تخصصی می باشد.
  • حسابرسی (2): آزمون این درس مقطع کارشناسی روز شنبه 31 خردادماه 1399 ساعت 11 صبح به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس از سرفصلهای مصوب شامل فعالیت کلاسی و آزمون تستی و تشریحی از کتاب، موارد تدریسی در کلاس، استانداردهای حسابرسی منتخب و واژگان تخصصی می باشد.
  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

ایمیل : Khoshouei@khuisf.ac.ir
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد