دکتر محسن شریعتی کمال آبادی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد