گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

درس نامه فصل چهارم- تحلیل سازه های نامعین (بخش 3)
تاریخ : 1399/03/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1043 KB

درس نامه فصل چهارم- تحلیل سازه های نامعین (بخش 2)
تاریخ : 1399/03/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2000 KB

درس نامه فصل چهارم- تحلیل سازه های نامعین (بخش 1)
تاریخ : 1399/03/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2274 KB

درس نامه فصل سوم- محاسبه تغییرشکل سازه ها به روش کار مجازی
تاریخ : 1399/02/28
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 3313 KB

درس نامه فصل سوم- محاسبه تغییرشکل سازه ها به روش تیر مزدوج
تاریخ : 1399/02/22
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2084 KB

مثال های تکمیلی حل شده فصل سوم- محاسبه تغییرشکل سازه ها به روش قضایای گشتاور سطح
تاریخ : 1399/02/14
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1220 KB

درس نامه فصل سوم- محاسبه تغییرشکل سازه ها به روش قضایای گشتاور سطح
تاریخ : 1399/02/14
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2273 KB

درس نامه فصل سوم- محاسبه تغییرشکل سازه ها به روش انتگرالگیری
تاریخ : 1399/02/06
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1959 KB

مثال های تکمیلی حل شده: فصل دوم- تحلیل خرپاها
تاریخ : 1399/01/24
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2559 KB

درس نامه فصل دوم- تحلیل خرپاها
تاریخ : 1399/01/24
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 3062 KB

مثال های تکمیلی حل شده: فصل اول- تحلیل قاب ها
تاریخ : 1399/01/16
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2946 KB

درس نامه فصل اول- تحلیل قاب ها
تاریخ : 1399/01/16
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2509 KB


1