گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 7 قسمت 2
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1275 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 7 قسمت 1
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1980 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 7 قسمت 3
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2261 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 7 قسمت 2
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2647 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 7 قسمت 1
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 3354 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 3
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1040 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 2
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2075 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 1
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1596 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 4
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2719 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 3
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 3822 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 2
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2973 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 6 قسمت 1
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 4337 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 3
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1918 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 2
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1955 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 1
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1372 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 5
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 4108 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 4
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 3638 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 3
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 4558 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 2
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 4433 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 4 قسمت 1
تاریخ : 1400/09/03
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 4071 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 3 قسمت 3
تاریخ : 1400/07/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1910 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 3 قسمت 2
تاریخ : 1400/07/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2267 KB

تمرینات حل شده مقاومت مصالح - فصل 3 قسمت 1
تاریخ : 1400/07/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1405 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 3 قسمت 5
تاریخ : 1400/07/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 3952 KB

درس نامه مقاومت مصالح - فصل 3 قسمت 4
تاریخ : 1400/07/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2281 KB


1 2