گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

دندانپزشكي ترميمي (1) (نظري) - 182286
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB


1