گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
تاریخ : 1399/03/29
فرمت فایل : DOC
سایز فایل : 31 KB

نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
تاریخ : 1399/03/29
فرمت فایل : DOC
سایز فایل : 31 KB

نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
تاریخ : 1399/03/29
فرمت فایل : DOC
سایز فایل : 32 KB

نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
تاریخ : 1399/03/29
فرمت فایل : DOC
سایز فایل : 31 KB

نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
تاریخ : 1399/03/29
فرمت فایل : DOC
سایز فایل : 31 KB

نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
تاریخ : 1399/03/29
فرمت فایل : DOC
سایز فایل : 32 KB


1