دکتر ناصر حسن پور کازرونی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

صورت مساله پروژه نهایی
تاریخ : 1401/10/29
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 363 KB

جلسه9
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 6410 KB

جلسه8
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 10780 KB

جلسه7
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 6046 KB

جلسه 6
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 6274 KB

جلسه5
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2875 KB

جلسه 4
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 6274 KB

جلسه 3
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 7052 KB

جلسه 2
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 5283 KB

جلسه 1
تاریخ : 1399/01/17
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1322 KB


1