دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

19
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 941 KB

18
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 681 KB

17
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 401 KB

16
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1152 KB

15
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 336 KB

14
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 883 KB

13
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1749 KB

12
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1163 KB

11
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 813 KB

10
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 654 KB

9
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 691 KB

8
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 855 KB

7
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1208 KB

5
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1035 KB

4
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1223 KB

3
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 992 KB

2
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1422 KB

1
تاریخ : 1401/01/10
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1483 KB


1