دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

Proposing a Model for Analyzing Effects of Media Literacy Components on Improvement of Social Skills and Moderating Impact of Cultural Capital Based on Structural Equations Model Approach
تاریخ : 1396/12/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 402 KB

بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور
تاریخ : 1396/12/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 404 KB

ارائه الگوي ارزیابی مدیریت برداشت در سازمانهای هاي فزهنگي با رويکرد آميختة اکتشافي
تاریخ : 1396/12/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 766 KB

Cultural Factors from Media Content (TV) in the Promotion of Study Culture in Young People of Mobarakeh Township
تاریخ : 1396/12/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 131 KB

شناسایی مولفه هاي آموزش مدیریت مسئولانه در آموزش عالی ایران
تاریخ : 1396/12/01
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1034 KB


1