دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه ارتقاء فرهنگ شهروندی
تاریخ : 1395/05/12
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 2002 KB

شناسایی مولفه های ترغیب کننده مخاطب برای رفتن به سینما در تهران و ارائه مدل بر اساس روش آمیخته
تاریخ : 1395/05/12
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 442 KB

Relationship of Work Culture with Improving Quality of Employees’ Work Life In Oil Company
تاریخ : 1395/05/12
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 592 KB

The Influence of Trust through Organizational Citizenship Behaviors and its Impact on Organizational Anti-Product Behaviors in Tuka Steel Company in Isfahan
تاریخ : 1395/05/12
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 629 KB

Providing structural equation modeling of organizational trust effects on behaviors of employees' counter-productive via mediated effects of organizational citizenship behavior - Case study: Isfahan Tuka Steel Company
تاریخ : 1395/05/12
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 671 KB

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF GENERATIONAL GAP WITH EMBODIED CULTURAL CAPITAL (STUDIED: HIGH SCHOOL (CONSERVATORY) GIRL STUDENT IN ISFAHAN)
تاریخ : 1395/05/12
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 61 KB


1