گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: جزوه درس نرم افزار مهندسی جدید 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 302
:: مبحث 6 جدید
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 188
:: بارگذاری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 431
:: بخش دوم کلاس اصول مهندسی باد و زلزله - آیین نامه 2800
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 288
:: بخش هایی از کتاب زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 369

1