گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: جزوه درس نرم افزار مهندسی جدید 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 311
:: مبحث 6 جدید
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 194
:: بارگذاری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 439
:: بخش دوم کلاس اصول مهندسی باد و زلزله - آیین نامه 2800
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 302
:: بخش هایی از کتاب زبان تخصصی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 375

1