گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

دانلود فايل

:: دروس مجازی آسیب شناسی روانی دکترای مشاوره مهر ۱۳۹۹
تعداد فایل ها : 25
بازدید : 505
:: دروس مجازی آسیب شناسی روانی دکترای روان شناسی مهرماه ۱۴۰۰
تعداد فایل ها : 42
بازدید : 963
:: معرفي کتاب
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 581
:: مقالات منتخب
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 807

1