گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 27
بازدید : 66
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 72
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 29

1