گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.
دانلود فايل

:: رزومه 2022 دکتر مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 58
:: روش تحقیق، مقاله نویسی دکترای فلسفه
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 235
:: روش تحقیق، مقاله نویسی دکترای برنامه درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 225
:: مبانی روان شناختی و اجتماعی برنامه درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 293
:: ارزشیابی ارشد
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 548
:: روش تدریس پیشرفته ارشد پیش دبستان
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 728
:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 37
بازدید : 400
:: روانشناسي يادگيري
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 798
:: روش تدريس و كاربرد فناوري هاي نوين در اموزش
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 357
:: مباني فلسفي نظريه هاي ياددهي-يادگيري
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 265
:: روش تحقیق ارشد-نیمسال دوم 99-98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 378
:: روش تحقیق دکترا- نیمسال دوم 99-98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 289
:: کارگاه های زمستان 98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 258
:: رزومه دکتر مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 391
:: مبانی روان شناختی و جامعه شناختی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 311
:: روشهای تدریس پیشرفته- ارشد پیش دبستانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 298
:: ارزشیابی 1-99-98
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 419
:: روش تحقیق ارشد برنامه ریزی درسی-97-98-2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 325
:: مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس-دکتری 2-98-1397
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 401
:: درس طراحی اجرای دوره دکتری
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 254
:: روش تحقیق ، مقاله نویسی و رساله نویسی دکترا96-97-1
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 454
:: روش تدریس دکترا 2-98-1397
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 535
:: برنامه ریزی درسی در مراکز تربیت معلم
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 399
:: پاره ای سوابق علمی-پژوهشی مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 247
:: مبانی برنامه درسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 513

1 2