گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.
دانلود فايل

:: روش تحقیق، مقاله نویسی دکترای فلسفه
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 203
:: روش تحقیق، مقاله نویسی دکترای برنامه درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 190
:: مبانی روان شناختی و اجتماعی برنامه درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 264
:: ارزشیابی ارشد
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 506
:: روش تدریس پیشرفته ارشد پیش دبستان
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 683
:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 37
بازدید : 347
:: روانشناسي يادگيري
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 761
:: روش تدريس و كاربرد فناوري هاي نوين در اموزش
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 331
:: مباني فلسفي نظريه هاي ياددهي-يادگيري
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 245
:: روش تحقیق ارشد-نیمسال دوم 99-98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 314
:: روش تحقیق دکترا- نیمسال دوم 99-98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 218
:: کارگاه های زمستان 98
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 207
:: رزومه دکتر مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 345
:: مبانی روان شناختی و جامعه شناختی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 287
:: روشهای تدریس پیشرفته- ارشد پیش دبستانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 249
:: ارزشیابی 1-99-98
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 381
:: روش تحقیق ارشد برنامه ریزی درسی-97-98-2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 275
:: مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس-دکتری 2-98-1397
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 376
:: درس طراحی اجرای دوره دکتری
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 226
:: روش تحقیق ، مقاله نویسی و رساله نویسی دکترا96-97-1
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 426
:: روش تدریس دکترا 2-98-1397
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 509
:: برنامه ریزی درسی در مراکز تربیت معلم
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 377
:: پاره ای سوابق علمی-پژوهشی مریم براتعلی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 222
:: مبانی برنامه درسی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 484
:: روش تحقیق دکترای برنامه درسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 867

1 2