گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

  • برای ارتباط با اینجانب مطابق برنامه هفتگی در ساعات حضور به دفتر گروه شهرسازی مراجعه فرمایید و یا با شماره 35002672 تماس بگیرید.
دانلود فايل

:: فیلمهای آموزشی کارگاه 4
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 407
:: فايلهاي صوتي درس مباني و روشهاي طراحي شهري
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 158
:: فايلهاي كمكي درس كارگاه شهرسازي 4
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 228
:: فايلهاي كمكي درس مباني و روشهاي طراحي شهري
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 132

1