گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - اقتصاد
مرتبه علمي : مربی

  • در گذر گاه زمان خیمه شب بازی دهر باهمه تلخی وشیرینی خود میگذرد عشق ها میمیرند رنگها رنگ دگر میگیرند وفقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده بجا میماند سعی کن خاطره هایت همه زیبا ودل انگیز بجا ماند
دانلود فايل

:: جزوه چهارم اصول تنظیم وکنترل بودجه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 161
:: جزوه چهارم اقتصاد کلان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 137
:: جزوه سوم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 114
:: جزوه سوم اصول تنظیم وکنترل بودجه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 130
:: جزوه سوم اقتصاد کلان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 116
:: جزوه دوم اقتصاد کلان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 123
:: جزوه دوم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 133
:: جزوه دوم اصول تنظیم و کنترل بودجه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 266
:: توسعه اقتصادی جلسه اول
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 167
:: اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی جلسه اول
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 408
:: اقتصاد کلان جلسه اول
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 309

1