گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: Curriculum Vitae (CV)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 54
:: بهره برداری سیستم های قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 213
:: کنترل توان راکتیو
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 115
:: شبکه های انرژی الکتریکی هوشمند
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 99
:: سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 82
:: حفاظت دیجیتال
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 91
:: بهره برداری از سیستم های قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 45
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 47
:: ماشین های الکتریکی ۳
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 166
:: تئوری جامع ماشین الکتریکی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 152
:: تحلیل سیستم انرژی ۱
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 180
:: حفاظت پیشرفته سیستم قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 195
:: کیفیت توان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 127
:: تحلیل سیستم انرژی ۲
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 218
:: سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 196

1