دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

  • امتحان میانترم راهسازی در تاریخ ۱۸ دی ماه ساعت ۱۲ در دانشکده فنی برگزار می شود.
دانلود فايل

:: نگهداری راه و ابنیه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 40
:: راهسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 257
:: ترافیک
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 166
:: روسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 291
:: آز بتن
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 108
:: کارآموزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 308

1