دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: تکنولوژی بتن
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 94
:: پروژه راه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 209
:: راهسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 1155
:: ترافیک
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 870
:: روسازی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 1763

1