گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

  • نمرات میان ترم قیزیولوژی تولید مثل دام
دانلود فايل

:: نمرات امتحان میان ترم بیولوژی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 238
:: پاور پوینت بیولوژی سلولی و مولکولی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 156
:: پاورپوینت تلقیح مصنوعی دام
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 68
:: نمرات امتحان میان ترم فیزیولوژی تولید مثل دام
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 61
:: بیولوژی سلولی و مولکولی
تعداد فایل ها : 43
بازدید : 1556
:: فيزيولوژي توليد مثل
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 326
:: آزمايشگاه رفتارشناسي دام
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 225

1