گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: حل تمرین درس ریاضیات گسسته
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 67
:: تمرینهای ریاضی عمومی1 رشته های فنی مهندسی کتاب توماس
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 449
:: نمونه سوال امتحانی ریاضی عمومی 1 رشته فنی مهندسی
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 643
:: نمونه سوال ریاضی پیش
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 711
:: فرمولهای اولیه مشتق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 613
:: مدل سازی کمی در مدیریت
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 123
:: جبر خطی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 471
:: درس ریاضیات پیش دانشگاهی رشته های غیر فنی
تعداد فایل ها : 32
بازدید : 13548
:: ************* ریاضی پیش دانشگاهی رشته های فنی مهندسی *************
تعداد فایل ها : 78
بازدید : 56472
:: ریاضی عمومی 1 رشته های فنی مهندسی(رشته عمران-کامپیوتر، برق ، صنایع، مهندسی پزشکی و ...)
تعداد فایل ها : 90
بازدید : 51923

1