گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: کتاب ۲
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 17
:: کتاب
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 4
:: Applied Linguistics (Phd)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 12
:: شیوه نامه سنجش مجازی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 4
:: شیوه نامه سنجش مجازی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 5

1