گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: ایمپلنت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 56
:: پریودنتولوژی نظری 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 95
:: فیلم آموزشی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 33
:: پریودنتولوژی نظری 2
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 147
:: پریودنتولوژی نظری 3
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 78

1