گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: ایمپلنت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 41
:: پریودنتولوژی نظری 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 68
:: فیلم آموزشی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 20
:: پریودنتولوژی نظری 2
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 130
:: پریودنتولوژی نظری 3
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 68

1