گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
دانلود فايل

:: تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (ارشد)
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 515
:: درس فلسفه تعلیم و تربیت و آرای تربیتی
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 1743

1