گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته مدیریت فرهنگی)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 78
:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 156
:: آمار و كاربرد آن در مديريت
تعداد فایل ها : 23
بازدید : 462
:: آمار كاربردي (1)
تعداد فایل ها : 18
بازدید : 1074
:: آمار و احتمالات حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
تعداد فایل ها : 19
بازدید : 805

1