گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سلام. گروه واتساپ درس کنترل دکتری https://chat.whatsapp.com/GuD6pg0SB4O0YzpUmGL2pD
  • سلام. گروه واتساپ درس طراحی سازه های فولادی https://chat.whatsapp.com/D5xg3gjIejl9tHTA2I2FF2
دانلود فايل

:: کارآموزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 233
:: طراحی سازه های فولادی II
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 1174
:: مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 17
بازدید : 1347
:: استاتیک
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 720
:: اصول مهندسی پل
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 357
:: پروژه فولاد
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 536
:: المان محدود
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 240
:: المان محدود غیرخطی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 212
:: تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 697
:: تعمیر و تقویت سازه ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 276
:: سمینار و روش تحقیق
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 375
:: پایش سلامت سازه ها
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 554
:: کنترل سازه ها
تعداد فایل ها : 23
بازدید : 891
:: روش ساخت
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 530
:: طراحی سازه های فولادی
تعداد فایل ها : 25
بازدید : 2949
:: دینامیک سازه
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 565

1