گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: کارآموزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 278
:: طراحی سازه های فولادی II
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 1267
:: مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 17
بازدید : 1398
:: استاتیک
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 773
:: اصول مهندسی پل
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 411
:: پروژه فولاد
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 580
:: المان محدود
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 273
:: المان محدود غیرخطی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 243
:: تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 743
:: تعمیر و تقویت سازه ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 307
:: سمینار و روش تحقیق
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 416
:: پایش سلامت سازه ها
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 666
:: کنترل سازه ها
تعداد فایل ها : 23
بازدید : 1077
:: روش ساخت
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 571
:: طراحی سازه های فولادی
تعداد فایل ها : 25
بازدید : 3656
:: دینامیک سازه
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 648

1