گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سلام. گروه واتساپ درس کنترل دکتری https://chat.whatsapp.com/GuD6pg0SB4O0YzpUmGL2pD
  • سلام. گروه واتساپ درس طراحی سازه های فولادی https://chat.whatsapp.com/D5xg3gjIejl9tHTA2I2FF2
دانلود فايل

:: کارآموزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 196
:: طراحی سازه های فولادی II
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 1106
:: مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 17
بازدید : 1310
:: استاتیک
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 674
:: اصول مهندسی پل
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 315
:: پروژه فولاد
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 495
:: المان محدود
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 216
:: المان محدود غیرخطی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 186
:: تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 662
:: تعمیر و تقویت سازه ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 253
:: سمینار و روش تحقیق
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 321
:: پایش سلامت سازه ها
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 522
:: کنترل سازه ها
تعداد فایل ها : 23
بازدید : 850
:: روش ساخت
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 443
:: طراحی سازه های فولادی
تعداد فایل ها : 25
بازدید : 2717
:: دینامیک سازه
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 506

1