گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - رياضي محض
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: مطالب مربوط به درس ریاضی پیش دانشگاهی
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 208
:: مطالب مربوط به ریاضی یک فنی و مهندسی
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 212
:: مطالب مربوط به ریاضی گسسته
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 543
:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 14
بازدید : 398
:: نحوه آزمون مجازی پایان ترم
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 244

1