رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک بیوسیستم
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: آمار کاربردی 1
تعداد فایل ها : 19
بازدید : 1629
:: ماشينهاي كشاورزي
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 1085

1