رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک بیوسیستم
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: آمار كاربردي 2 رشته مديريت
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 218
:: ماشینهای کشاورزی
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 668
:: آمار و احتمالات
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 957

1