رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک بیوسیستم
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: آمار كاربردي 2 رشته مديريت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 42
:: رسم فني
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 87
:: R
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 58
:: ماشینهای کشاورزی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 257
:: مدیریت گلخانه و اتوماسیون
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 339
:: آمار و احتمالات صنایع غذایی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 394

1