گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - اقتصاد
مرتبه علمي : مربی

  • در گذر گاه زمان خیمه شب بازی دهر باهمه تلخی وشیرینی خود میگذرد عشق ها میمیرند رنگها رنگ دگر میگیرند وفقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده بجا میماند سعی کن خاطره هایت همه زیبا ودل انگیز بجا ماند
سوابق اجرایی

:: رییس حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : شرکت کشت ودام گلشهر
تاریخ شروع : 1370/11/01
تاریخ خاتمه : 1371/04/25


:: مدیر مالی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مذاب ساز صنعت
تاریخ شروع : 1367/01/01
تاریخ خاتمه : 1381/12/29


:: معاون مالی واداری

مؤسسه محل اشتغال : کمیته امداد امام خمینی بشاگرد
تاریخ شروع : 1371/07/01
تاریخ خاتمه : 1373/12/291