گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
مرتبه علمي : دانشیار

  • انتصاب مدیرکل امور اقتصادی دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی
  • اولین همایش ملی بحران آب با همت دانشجویان مهندسی آب دانشگاه در 25 و 26 اردیبهشت در تالار امیر کبیر برگزار می شود
سوابق اجرایی

:: معاونت پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1389/02/06
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: دبیر علمی همایش

مؤسسه محل اشتغال : اولین همایش ملی بحران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر مسئول مجله

مؤسسه محل اشتغال : Journal of Earth, Environment and Health Sciences
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر مسئول مجله الکترونیکی

مؤسسه محل اشتغال : Recycling of organic Wastes in Agriculture
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1