دکتر محمدجواد حاج رسولیها
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام خدمت دانشجویان محترم امتحان پایان ترم تکنولوژی بتن به صورت تشریحی با پاسخ کوتاه برگزار می گردد.
طرح درس

:: مقاومت مصالح

کد درس : 160520 مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: سازه های بتن آرمه (1)

کد درس : 160524 مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1