گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمي : استادیار

  • دانشجویان گرامی لطفا در هنگام انتخاب واحد مطابق با چارت آموزشی خودتان و متناسب با سال ورود به دانشگاه، اقدام به اخذ واحد نمایید.
  • ارتباط با بنده و مطرح كردن سوالات در رابطه با مسائل آموزشي گروه و دروسي كه بنده تدريس مي‌كنم: از طریق تماس با دفتر در دانشکده در ساعات اداری: 35002256
طرح درس

:: مبانی بیماری شناسی گیاهی

کد درس : 520854 مقطع : کارشناسی
رشته : گیاهپزشکی رشته : گیاهپزشکی
گروه : گیاهپزشکی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی الزامی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس مبانی بیماری شناسی گیاهی
:: سم شناسی

کد درس : 523373 مقطع : کارشناسی
رشته : گیاهپزشکی رشته : گیاهپزشکی
گروه : گیاهپزشکی دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس : تخصصی الزامی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس سم شناسی بخش نظری

1