مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام . کلاسهای درس اینجانب درحال حاضر در دانشکده مهارت و کارآفرینی برگزار می شود.
طرح درس

:: عملیات کارگاهی(کارگاه عمومی)

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : صنایع غذایی و برق رشته : صنایع غذایی و برق
گروه : صنایع غذایی و برق دانشکده : کشاورزی و فنی مهندسی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 2
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 4
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: رسم فنی و نقشه کشی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : صنایع غذایی-عمران-محیط زیست رشته : صنایع غذایی-عمران-محیط زیست
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 2
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: کاربرد کامپیوتر

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : صنایع غذایی رشته : صنایع غذایی
گروه : صنایع غذایی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 2
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: ماشين آلات ساختماني و راهسازي

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : -2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : -2 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]

1