گروه آموزشی : مامائي
مرتبه علمي : استادیار

  • شروع کلاسهای مقطع کارشناسی از 9 مهر 1401
طرح درس

:: کارگاه اختلالات عملکرد جنسی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : سلامت جامعه، روان پرستاری، کودکان دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: تکنولوژی جراحی زنان

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : تکنولوژی اتاق عمل رشته : تکنولوژی اتاق عمل
گروه : اتاق عمل دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 8 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روش تحقیق پیشرفته

کد درس : 84901 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 66 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اپیدمیولوزی

کد درس : 185004 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: اختلالات عملکرد جنسی

کد درس : 185013 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 17 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1