گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حسابداری
مرتبه علمي : مربی

  • دانشجویان محترم می توانند جزوه حسابرسي 2 -عملی را از این لینک دانلود نمایند با تشکر--https://drive.google.com/file/d/0B8IoA_N-E3JaN256OU1ZMDM1bEk/view?usp=sharing
طرح درس