دکتر آذر اسلامی منوچهری
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - راديولوژي دندان و فك و صورت

گالری تصاویر