گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
فراخوان همایش ها و کنفرانسها

بازگشت به گالری تصاویر
فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی