مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام . کلاسهای درس اینجانب درحال حاضر در دانشکده مهارت و کارآفرینی برگزار می شود.
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طراحي و بهينه سازي آسياب چکشي ....

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1402/01/28
تاریخ خاتمه : 1402/05/01
نام کارفرما : شرکت آردين دانه سپاهان سپهر
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رمضانعلی محمودیه - محمود درستکار سیانی -