گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
مرتبه علمي : دانشیار

  • انتصاب مدیرکل امور اقتصادی دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی
  • اولین همایش ملی بحران آب با همت دانشجویان مهندسی آب دانشگاه در 25 و 26 اردیبهشت در تالار امیر کبیر برگزار می شود
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: تدوين برنامه مديريت جامع آبريز تالاب بين-المللي گاوخوني (گام-هاي اول و دوم)»

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: استفاده از فيلتر زيستي (چيپس چوب) جهت اصلاح کيفيت پساب و کاهش OIL پوند 8 پالايشگاه اصفهان

وضعیت طرح :
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -