مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • تکلیف شماره1 الکترونیک 1 - موعد تحویل 30 فروردین 1403
  • لینک گروه الکترونیک 1 نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+SPVUyVOCyndlNGRk
  • لینک گروه کنترل صنعتی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+tLmgLh-VS1tlYTNk
  • لینک گروه الکترومغناطیس نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+UxlW83dX0Rg4YWRk
  • لینک گروه مقدمه ای بر مهندسی پزشکی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+gVUqLbQANY41OTI0
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: • تغيير شبکه ارتباطي بين سيستمهاي کنترل و مانيتورينگ کوره هاي پيش گرم خط نورد گرم

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید نم نبات - رضا انتشاری - -
:: • پروژه تدوين اطلس آموزشي كاربردي مديريت آگلومراسيون

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شرکت ذوب آهن اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : توسلی - مجید نم نبات - رضا انتشاری - -
:: • بررسي سيستم کنترلي درايوهاي خط LG1 و ارائه راهکارهايي جهت بهينه سازي نحوه محاسبه قطر و ديگر پارامترها و ساخت نمونه آزمايشگاهي محاسبه قطر

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید نم نبات - رضا انتشاری - - -