گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
طرح های پژوهشی

:: بررسی و ارائه راهکارهای کاهش دعاوی و محکومیت های حقوقی در موضوع املاک شهرداری اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1400/05/02
تاریخ خاتمه : 1401/02/17
تاریخ تسویه : 1401/05/30
تاریخ تصویب : 1400/04/09
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود حیدری - فرامرز عطریان -
:: بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی و ارائه راهکارهای مناسب

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1396/02/23
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1396/06/23
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: آسیب شناسی، بازنگری، اصلاح یا تدوین 8 عنوان از قوانین و مقررات مربوط به شهرداری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1396/05/18
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر سید محمد مهدی غمامی - دکتر فرامرز عطریان -

222
:: اصل فردی کردن مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1278/10/11
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی جلیلیان -
:: حمایت کیفری از خدمت وظیفه عمومی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود اشرافی - امیر اشرافی -

222

1