گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلیه امتحانات پایان ترم اینجانب در دروس گوناگون تستی بوده و در نرم افزارال .ام. اس .تی و طبق برنامه اداره آموزش در ساعت مقرر برگزار خواهد شد.از دانشجویان محترم تقاضا میگردد از هم اکنون کار با نرم افزار مذکور را از طریق فیلمهای آموزشی که در سایت و اینستای دانشگاه موجود است فراگیرند. ضمنا" سوالات از پاورها و مطالبی که در کلاس تدریس شده خواهد بود. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان
طرح های پژوهشی

:: بررسی عوامل استرس زا در بدو پذیرش در بیماران بخشهای جراحی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه : 1384/07/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مصطفی بنی طبا - مهنوش حاجی حیدری - نصر الله علیمحمدی -
:: بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/08/01
تاریخ خاتمه : 1389/07/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1388/07/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره معتمدی - نرگس صادقی - بتول خوندابی -
:: مقایسه رضایتمندی نوجوانان بستری از خدمات پرستاری و محیط فیزیکی در بخش کودکان و بزرگسالن در اصفهان سال 1388

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/11/01
تاریخ خاتمه : 1389/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس صادقی -
:: ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و افسردگی در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان در سال 90

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/10/01
تاریخ خاتمه : 1389/10/01
تاریخ تسویه : 1389/12/01
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس صادقی -

222

1