گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
طرح های پژوهشی

:: بررسی تاثیر سرعت کند و با سریع تزریق زیر جلدی هپارین بر درد و کبودی محل تزریق: یک مرور نظام مند و متا آنالیز

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1401/07/14
تاریخ خاتمه : 1401/09/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/07/26
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: بررسی تاثیر بکارگیری سطوح مسی بر میزان بار میکروبی در سطوح اطراف بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی درسال1399

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: بررسی مقایسه ای آموزش معمول وآموزش همزمان زایمان طبیعی با استفاده ازمولاژدرطی کارآموزی دانشجویان مامایی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی وضعیت سلامت و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به معلولیت حسی (بینایی، شنوایی) تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تبیین ادراک مددجویان و پرستاران از زیبایی شناسی مراقبت پرستاری( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با عنوان « بررسي ميزان فشار داخل چشم كارگران مرد بالاي چهل سال كارخانه ذوب آهن اصفهان به وسيله تونومتر به منظور غربالگري بيماري گلوكون و ارت

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تأثیر برنامه هاي آموزشی بر اساس نظریه پندر بر سطح سلامت و علایم بیماری در مبتلايان به اختلال وسواسی-اجباری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي مشخصات فردي بيماران مبتلا به مولتي¬پل-اسكلروز و ارتباط آن با برخي شاخص¬هاي باليني مبتلايان در سال 1389

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي مشكلات سلامت مادران در طي شش هفته بعد از زايمان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درمان شهرستان دزفول و رفتار كمك خواهي آنان در هنگام بروز مشكل در سال 1386

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: بررسي ارتباط سن و شغل والدين و مصرف دخانيات توسط مادران و برخي عوامل ديگر در بروز ناهنجاري نقص لوله عصبي (NID) در جنين در سال 1383 ( طرح درون دانشگاهي)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: بررسي مقايسه¬اي قرص ضد ديابت گياهي (تري¬گومد) و قرص گلابين كلاميد بر روي ميزان كاهش قندخون مبتلايان به ديابت تيب II در سال 1382 ( طرح مشترك برون دانشگاهي با همكاري شركت ايران داروك)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

222

1