گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست - دکتری محیط زیست شناسه کلاس 7324c02 گذرواژه hoodaji23 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 07:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس سیستم های هیدروپونیک کارشناسی ارشد باغبانی شناسه کلاس 512fb97 گذرواژه hoodaji22 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 15:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس مبانی تغذیه گیاهان باغبانی شناسه کلاس 683c46d گذرواژه hoodaji21 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 09:55:00 https://daanaan.daan.ir
طرح های پژوهشی

:: شناخت کيفيت و کميت آلودگي هاي موثر بر محصولات کشاورزي در منطقه تاثير پذير از فرايند هاي توليد در مجتمع فولاد مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1378/03/09
تاریخ خاتمه : 1380/07/05
تاریخ تسویه : 1380/10/13
تاریخ تصویب : 1377/03/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -
:: بررسي اثر آلاينده ها بر خاک ، آب و محصولات کشاورزي در ناحيه تاثير پذير از کارخانه ذوب آهن اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1383/04/05
تاریخ خاتمه : 1385/11/06
تاریخ تسویه : 1386/02/08
تاریخ تصویب : 1383/02/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -
:: بررسي کارآيي کود فسفر باکتريايي (باکتري هاي آزاد کننده فسفر) در کاهش مصرف کود هاي فسفره شيميايي در زراعت گندم در منطقه اصفهان.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1385/04/07
تاریخ خاتمه : 1387/10/13
تاریخ تسویه : 1388/01/09
تاریخ تصویب : 1385/03/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - محمد رضا نادری -

222
:: استفاده از زئولیت غنی شده با آهن در تغذیه گوجه فرنگی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/05/06
تاریخ خاتمه : 1391/10/14
تاریخ تسویه : 1391/02/13
تاریخ تصویب : 1389/03/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - عبدالرضا اقتداری -
:: استفاده از پسماند هاي آلي براي تامين عناصر کم مصرف مورد نياز گياه ذرت در خاک هاي آهکي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1387/02/04
تاریخ خاتمه : 1389/07/09
تاریخ تسویه : 1389/10/15
تاریخ تصویب : 1386/10/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -
:: بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/05/09
تاریخ خاتمه : 1392/11/14
تاریخ تسویه : 1393/02/09
تاریخ تصویب : 1388/07/05
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - محمد مهدی قیصری -
:: ارزيابي و بررسي امکان توسعه باغ گونه شناسي شرکت فولاد مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/07/12
تاریخ خاتمه : 1389/11/10
تاریخ تسویه : 1390/01/16
تاریخ تصویب : 1388/05/06
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی -

222
:: اثر نانو ذرات آهن صفر و مگنتیت بر فعالیت باکتری های مقاوم به کرومات جداشده از پساب آلوده به کروم

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/07/07
تاریخ خاتمه : 1393/09/10
تاریخ تسویه : 1393/11/13
تاریخ تصویب : 1391/02/12
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - - -
:: بهینه سازی پاکسازی زیستی فنل توسط باکتری های جداسازی شده از پساب حاوی فنل

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - آرزو طهمورث پور - سمیه اسکندری -

1