مهندس مهرداد ملانوروزی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

پروژه هاي تحقيقاتي

:: آرایش بهینه شبکه 20کیلو ولت از نظر پارامتر های بهره برداری

کارفرما : شرکت توزیع برق استان اصفهان
نوع همکاری : مسئول پروژه
تاریخ پایان : 1398/06/20


:: علل اتش سوزی تابلوهای توزیع واندازه گیری

کارفرما : شرکت توزیع شهرستان اصفهان
نوع همکاری : مسئول پروژه
تاریخ پایان : 1381/11/231