گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها

:: برگزاري كارگاه اشنايي با حقوق مترجم

محل ارائه : دانشكده علوم تربيتي
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


جهت اشنايي با حقوق مترجمين، كارگاهي با حضور اقاي دكتر اربابي رييس محترم كانون مترجمان ايران برگزار گرديد
:: برگزاری مدرسه تابستانی ترجمه در تابستان 1401

محل ارائه : انلاین
تاریخ برگزاری : 1400/05/29
چگونگی حضور : سخنران


برگزاری مدرسه تابستانی ترجمه در تابستان 1401 با همکاری کانون مترجمان ایران و ارایه مدرک بین المللی به مشارکت کنندکان

1