گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
سمينارها و سخنراني ها

:: علوم انسانی اسلامی

محل ارائه : کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
تاریخ برگزاری : 1398/08/15
چگونگی حضور : سخنران


:: شبیه‌خوانی: هنری مینوی و دنیوی

محل ارائه : جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی ، نمایش‌های آیینی و سنتی
تاریخ برگزاری : 1400/06/11
چگونگی حضور : سخنران


:: نگاه بورکهارت به معماری اسلامی

محل ارائه : همایش بررسی آثار و آرای بورکهارت-موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تاریخ برگزاری : 1399/10/15
چگونگی حضور : سخنران


:: بسوی بوطیقای نمایش عرفانی

محل ارائه : همایش بزرگداشت مارتین لینگز-موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تاریخ برگزاری : 1397/02/22
چگونگی حضور : سخنران1