گروه آموزشی : مامائي
مرتبه علمي : استادیار

  • شروع کلاسهای مقطع کارشناسی از 9 مهر 1401
سمينارها و سخنراني ها

:: مقایسه تاثير کرم واژینال بره موم زنبور عسل (پروپوليس) با ژل واژینال مترونيدازول بر نتایج درمان عفونتهاي باکتریایی واژن در زنان سنين باروري مراجعه كننده به درمانگاه هاي منتخب زنان

محل ارائه : اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقای سلامت دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان)
تاریخ برگزاری : 1392/09/06
چگونگی حضور : سخنران


:: تجارب ماماهای شاغل در بیمارستان از خطاهای حرفه های شایع مامایی

محل ارائه : چهارمین کنگره بین المللی پزشکی قانونی تهران
تاریخ برگزاری : 1392/12/08
چگونگی حضور : سخنران1