گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • f.khayatan@yahoo.com
  • کلاس ها در سایت دانان تشکیل میشود برای دریافت اطلاعات به 09131289531 پیام دهید
  • دانشجویان ورودی جدید با من به صورت پیامک یا در واتساپ در تماس باشید 09131289531
پايان نامه ها

:: رابطه بین امید به زندگی، بخشش بین فردی و طرحواره های ناسازگار اولیه با ادراک حمایت اجتماعی زنان مطلقه شهر اصفهان

نام دانشجو : نغمه کیهانی فرد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی روش درمانی act بر استرس ادراک شده،افکار خودکشی،عزت نفس و خودکار آمدی در زنان مبتلا به سوانح سوختگی شهر تهران

نام دانشجو : مریم کاکولکی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری، تنظیم هیجان، مدیریت خشم و بخشش در زنان معتاد کمپ های اصفهان

نام دانشجو : سمیه هراتی مقدم
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بین عملکرد جنسی ، همدلی عاطفی و ترس از تصویر بدنی با اعتماد به عدم خیانت همسر در زنان شیفت کار بیمارستان های شهر اصفهان

نام دانشجو : الهام هاشمی اصل
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه دانش و نگرش جنسی، اعتماد بنفس جنسی و تمایل جنسی در زنان تحصیل کرده و تحصیل نکرده

نام دانشجو : آرزو هارونی برد شاهی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه طرحواره ها ، شایستگی تحصیلی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه دارای اهمال کاری و بدون اهمال کاری

نام دانشجو : زهرا نیکدل
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تصویر بدن،دشواری در تنظیم هیجانات ورضایت جنسی بین زنان سالم وزنان مبتلا به انواع ماستکتومی در شهر اصفهان

نام دانشجو : معصومه نوری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش پیش بینی کننده شفقت به خود، ایمنی هیجانی و کمال گرایی در کیفیت خواب افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)

نام دانشجو : آرزو نواری فر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه پایبندی مذهبی با رضایت زناشویی،الگوهای ارتباطی زوجین، بهزیستی معنوی و تاب آوری در زوجین شهر اصفهان

نام دانشجو : الهام نگهداری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی به شیوه گروهی بر تنظیم هیجان، تصویر بدنی و نشانه های پرخوری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری

نام دانشجو : فاطمه نعامی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بهزیستی معنوی و هوش معنوی با اضطراب مرگ در بین سالمندان شهر الناصریه

نام دانشجو : زینب ناصر محمد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر طرحواره درمانی بر جو عاطفی، ایمنی هیجانی و والدگری زنان با همسران اسکیزوفرنی در شهر فلاورجان

نام دانشجو : نجمه میرلوحی فلاورجانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ابرازوجود، بخشش زناشویی و توانایی بازداری افکار مزمن در زنان متاهل شهرکرد

نام دانشجو : ریحانه مهدیان دهکردی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پیش بینی روابط عاطفی اینترنتی براساس احساس تنهایی، هیجان خواهی و طرحواره‌های ناسازگار حوزه دلبستگی

نام دانشجو : مریم منصوری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و تعامل والد-کودک نوجوانان اصفهان

نام دانشجو : افسانه مرتضوی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی آموزش هوش هیجانی برهمدلی،احساس تنهایی،جرات ورزی،پرخاشگری وخودآگاهی درکودکان دختر4_6سال

نام دانشجو : مهسا محمدی فارسانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت پذیری امید به زندگی تاب آوری و کیفیت زندگی زندانیان زندان اصفهان

نام دانشجو : سید مجید محمد زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه باورهای فراشناخت و حمایت خانواده با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان الناصریه

نام دانشجو : مالک محسن کاطع
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش واسطه گری هوش معنوی در رابطه بین تاب آوری با تحمل پریشانی و امید به زندگی در افراد مبتلا به سرطان در شهر اصفهان

نام دانشجو : سارا لادریان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثربخشی طرحواره درمانی بر تحمل ابهام باورهای غیرمنطقی تاب آوری و بهزیستی روانشناختی در مادران دارای کودکان بیش فعال اصفهان

نام دانشجو : ماندانا گل آوری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی اموزش شوخ طبعی بر سازگاری زناشویی وحل مسعله در زنان معلم ناحیه 5اصفهان

نام دانشجو : ریحانه گرجی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی و مقایسه اثربخشی آن با بسته ارتقاء نقاط قوت انسانی بر عملکرد شغلی، استرس شغلی ، تجارب بهینه و بهره وری در پرستاران

نام دانشجو : جهانبخش قاسمی کله مسیحی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه امنیت روانی، تمایزیافتگی خود با تاب آوری روان شناختی در دانش آموزان پسرمتوسطه اول

نام دانشجو : علی قاسم زبون
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر بخشی طرحواره درمانی بر محرومیت هیجانی، بازداری هیجانی، کمال گرایی، اضظراب، افسردگی و استرس در زمان مبتلا به سوء هاضمه عملکردی شهر اصفهان

نام دانشجو : پریسا فدوی نیا
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تدوین بسته آموزشی تلفیقی شفقت درمانی بخشش محور ومق

نام دانشجو : ظهیرالدین فاریابی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4 5